Archive

Archive for August, 2012

THỰC TRẠNG KHU VUI CHƠI TRẺ EM TẠI CÁC TỈNH/TP

[NPY KIDS] Theo khảo sát của chúng tôi, hiện tại các tỉnh/tp đều có nhiều khu vui chơi cho trẻ em. Các khu trung tâm của tỉnh/tp có ít nhất từ 3 khu trở lên. Đây là một tín hiệu vui vì các địa phương bắt đầu quan tâm đến sân chơi cho trẻ em.

Bên cạnh đó, một tín hiệu đáng buồn là: các khu vui chơi này đều rất tạm bợ, sơ sài, xuống cấp trầm trọng. Hoặc các khu vui chơi trong các trung tâm thương mại thì nhỏ và phí mỗi lần chơi khá cao. Do vậy, hiện đang nảy sinh vấn đề là: khu vvui chơi rẻ tiền thì xuống cấp, khu vui chơi sạch sẽ thì khá mắc tiền.

Hiện nay, theo khảo sát của cơ quan dân số kế hoạch hoá gia đình thì: trẻ em từ 1~12 tuổi chiếm 25~27% dân số ở Việt Nam. Với đời sống người dân ngày được nâng cao do đó việc quan tâm đến trẻ em là điều tất yếu. Từ đó tạo ra một thị trường rất lớn cho các khu vui chơi trẻ em hiện đại.

Một mô hình khu vui chơi hiện đại phải đáp ứng các điều kiện: vui nhộn, sạch sẽ và an toàn. Khu vui chơi trong nhà sẽ đáp ứng các điều kiện trên. Với mô hình này, trẻ em có thể chơi rất nhiều trò chơi trong cùng một khu. Nó luôn kích thích tính sáng tạo mà không gây nhàm chán cho trẻ.

Một điểm nữa là, khu vui chơi trong nhà giúp chủ đầu tư quản lý đơn giản hơn, kiểm soát vấn đề vệ sinh và dịch bệnh tốt hơn. Đây là điều mà các khu vui chơi ngoài trời không đáp ứng được.

Categories: Uncategorized